(BĐT) - Ngày 30/6/2016, Công ty CP Vicostone sẽ triệu tập ĐHCĐ bất thường thông qua một số nội dung liên quan đến công ty mẹ là CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa), tổ chức nắm giữ trên 70% cổ phần của Vicostone.

Theo đó, Vicostone dự kiến chuyển nhượng toàn bộ Dự án Xây dựng Nhà ở cho cán bộ công nhân viên Vicostone cho Phenikaa. Dự án có tổng mức đầu tư 685,5 tỷ đồng. Kế hoạch giải ngân đến hết năm 2016 ước đạt 312,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng xin ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng nhãn hiệu Vicostone cho Phenikaa.

Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vicostone nắm giữ 90% cổ phần Phenikaa trước khi công ty này thâu tóm Vicostone. Vì vậy, có thể nói, ông Năng là chủ sở hữu gần như toàn bộ Vicostone và có tiếng nói quyết định trong mọi hoạt động của Công ty.