(BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.
Thường vụ Quốc hội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, vi phạm ở dự án BOT. Ảnh Internet

Thường vụ Quốc hội yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, vi phạm ở dự án BOT. Ảnh Internet

Nghị quyết nêu rõ việc lựa chọn dự án đầu tư và thứ tự ưu tiên đầu tư chưa hợp lý. Đa số các dự án tập trung trong lĩnh vực đường bộ theo phương thức cải tạo, nâng cấp tuyến đường độc đạo hiện hữu nên chưa bảo đảm quyền lựa chọn của người tham gia giao thông. Việc thu hút nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, chính sách chưa ổn định gây khó khăn cho việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án thiếu minh bạch, công tác thiết kế, dự toán còn sai sót và chưa chặt chẽ làm tăng giá trị dự toán công trình. Hầu hết các dự án đều chỉ định thầu, nhưng nhiều nhà đầu tư, nhà thầu nguồn lực hạn chế dẫn đến những vi phạm trong quá trình thực hiện, vận hành và khai thác công trình, gây thất thoát và giảm hiệu quả đầu tư…

Quy trách nhiệm đối với những hạn chế, sai phạm trong thực hiện dự án BOT, Nghị quyết của UBTVQH xác định: Bộ GTVT chịu trách nhiệm chính đối với những hạn chế, vi phạm của các dự án do Bộ quyết định đầu tư. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm liên quan đến việc ban hành thông tư hướng dẫn viêc thu phí chưa hợp lý. Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương chịu trách nhiệm về những hạn chế, vi phạm của dự án do địa phương quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư chịu trách nhiệm về những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án không đúng quy định của pháp luật.