(BĐT) - Công ty CP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán: VHL) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến sẽ tổ chức ngày 22/4 tới đây.

Theo đó, Công ty sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 Công ty mẹ với kế hoạch chia cổ tức 22% cho cổ đông, tương ứng tổng số tiền chi trả là 55 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty sẽ trích quỹ đầu tư phát triển hơn 12,3 tỷ đồng và quỹ khen thưởng phúc lợi 7,56 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2020 theo báo cáo đã kiểm toán, Công ty ghi nhận doanh thu gần 1.905 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,7% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 104,74 tỷ đồng, giảm 34,13% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 83,94 tỷ đồng, giảm 34,14%.

Tại Đại hội, Công ty cũng sẽ thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 2.018,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 88,6 tỷ đồng.