(BĐT) - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa ký hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư là 22 triệu Euro, tương đương hơn 600 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Pháp là 19,5 triệu Euro, còn lại là phần vốn đối ứng của Việt Nam. VDB khu vực Cần Thơ cho vay lại 10% giá trị Dự án từ nguồn vốn ODA Pháp. Thời hạn vay vốn là 20 năm.

Mục đích đầu tư Dự án là nhằm tăng thêm nguồn lực, thực hiện kế hoạch nâng cấp hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại cho Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ với khoảng 3.000 thiết bị, máy móc y tế; nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận.

Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2013. Cuối năm 2014, thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế, nhà thầu Pháp – Công ty Ideal Medical Products Engineering (IMPE) đã trúng thầu Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế và dịch vụ cho Bệnh viện với giá trúng thầu là 19.410.690 Euro (giá gói thầu là 19,5 triệu Euro).