VCS đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng 15,1%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - HĐQT Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Theo đó, với kế hoạch riêng Công ty mẹ, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt 6.511 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.790 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,3% và 12,2% so với kết quả thực hiện năm 2020.

Đối với kế hoạch hợp nhất, Công ty đưa ra chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 6.797 tỷ đồng, tăng 20,1%; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.919 tỷ đồng, tăng 15,1% so với kết quả năm 2020.

Kết thúc năm 2020, Vicostone đạt doanh thu thuần 5.660 tỷ đồng, tăng 1,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.668 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.428 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2019. EPS đạt 8.251 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vicostone đạt 6.055 tỷ đồng, tăng thêm 471 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Chuyên đề