(BĐT) - HĐQT Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 10/12, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 24/12/2021.

Với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi 320 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu đạt 1.861,9 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 485,15 tỷ đồng, tăng trưởng 20,5%.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt hơn 5.206 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với 9 tháng năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 1.541,7 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.304 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 14% so với hồi đầu năm lên 6.884,4 tỷ đồng.