Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI vừa gửi văn bản lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị bãi bỏ Điều 292 Bộ luật Hình sự quy định về việc phạt tiền cũng như cải tạo không giam giữ với các hành vi cung cấp dịch vụ qua mạng mà không có giấy phép.
VCCI kiến nghị bỏ quy định hình sự hóa kinh doanh qua mạng