(BĐT) - Công ty CP Đại lý vận tải biển Hoàng Long vừa được lựa chọn trúng thầu thực hiện Gói thầu Dịch vụ vận chuyển clinker vào Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long. Giá trúng thầu là 195,579 tỷ đồng, giá gói thầu là 195,889 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu thuộc Dự án Kế hoạch mua sắm dịch vụ phục vụ công tác bán hàng năm 2020 và quý I/2021, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay thương mại của Công ty. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Công ty CP Đại lý vận tải biển Hoàng Long có địa chỉ tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Từ năm 2018 đến nay, nhà thầu này được công bố trúng 4 gói thầu, đều do Công ty CP Xi măng Hạ Long mời thầu. Ngoài gói thầu nêu trên, 3 gói thầu còn lại là các gói thầu dịch vụ vận chuyển clinker vào Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long, với tổng giá trúng thầu là hơn 328 tỷ đồng.