(BĐT) -  Ngày 24/8, gần 4,6 triệu cổ phiếu Công ty CP Vận tải 1 Traco chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán TR1. 

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 4.592.490 cổ phiếu, tương ứng 45.924.900.000 đồng.

Được thành lập vào năm 1969, tiền thân là Công ty Đại lý Vận tải và Liên hiệp vận chuyển, Công ty CP Vận tải 1 Traco là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải, liên hiệp vận chuyển, giao nhận kho vận, dịch vụ logistics… Năm 1999, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Qua 9 đợt tăng vốn, vốn điều lệ hiện tại của Công ty là hơn 45,9 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm logistics, hoạt động vận tải, hoạt động kho bãi, hoạt động thương mại và các hoạt động khác.

Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.231,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ đồng.

Giá tham chiếu cho một cổ phần trong ngày giao dịch đầu tiên là 23.400 đồng, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/8, không có cổ phiếu nào được khớp lệnh.