(BĐT) - Ngày 14/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 Luật. Đây là các Luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
Luật Quy hoạch là 1 trong 6 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Lê Tiên

Luật Quy hoạch là 1 trong 6 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, 6 luật được công bố gồm: Luật Quy hoạch; Luật Lâm nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Thủy sản; Luật Quản lý nợ công.

Trong đó, Luật Quy hoạch gồm 6 chương, 59 điều và 3 phụ lục. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Luật Quy hoạch quy định hệ thống quy hoạch gồm quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; quy hoạch đô thị, nông thôn; quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Bên cạnh đó, Luật có các quy định về nguyên tắc chủ yếu trong hoạt động quy hoạch, nội dung quy hoạch; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch; trách nhiệm quản lý nhà nước và thông tin quy hoạch...

Để bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch, có 8 luật có quy định về quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung và 25 luật khác cần được sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi sẽ hoàn thành trước ngày 1/1/2019.