(BĐT) - Lễ công bố vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia vừa được Bộ Công Thương tổ chức ngày 6/12/2018 tại Hà Nội nhằm phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. 
Công bố vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại Bộ Công Thương (Ảnh: BCT)

Công bố vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại Bộ Công Thương (Ảnh: BCT)

Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất thuộc Bộ Công Thương cho biết, Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất sẽ là kênh cung cấp thông tin chính thống, đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định quản lý hóa chất cũng như xây dựng các kế hoạch kiểm soát rủi ro, nguy hiểm của hóa chất đến môi trường và cộng đồng…

Để Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đi vào vận hành hiệu quả, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị Cục Hóa chất cần khai thác triệt để chức năng của Hệ thống. Cùng với đó, các sở công thương, các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Cục Hóa chất để cập nhật các thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý ngành và cung cấp thông tin cho Hệ thống cơ sở dữ liệu.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực quản lý hóa chất do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Bộ Công Thương trong 3 năm (2015 - 2018) thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Trước đó, Cục Hóa chất đã được Bộ Công Thương giao thực hiện Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 22/6/2012.