(BĐT) - Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) cho biết, sẽ dồn nguồn lực để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, trong đó có việc vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau an toàn, ổn định; tập trung bảo dưỡng nhà máy này đúng tiến độ, đạt chất lượng để tăng công suất của Nhà máy.

Nhà máy Đạm Cà Mau đã được PVCFC duy trì hoạt động an toàn, ổn định trong 6 tháng đầu năm. Từ đầu năm 2016 đến nay, Nhà máy luôn đạt công suất trung bình là 100,6%.