Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc thực thi Luật Quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 17/2, tiếp tục Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét Báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.”
Đến nay, trong các quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, mới có quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 4/38 quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt. Ảnh: Lê Tiên
Đến nay, trong các quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, mới có quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 4/38 quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt. Ảnh: Lê Tiên

Tại Báo cáo, Đoàn giám sát của UBTVQH cho biết, về kết quả lập, thẩm định và quyết định/phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, đến thời điểm này, trong các quy hoạch cấp quốc gia mới có quy hoạch sử dụng đất quốc gia và 4/38 quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt. Tất cả các quy hoạch đều được phê duyệt chậm hơn thời hạn ngày 31/12/2020 theo yêu cầu tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Về quy hoạch vùng, hiện chưa có quy hoạch vùng nào được phê duyệt, mới chỉ có quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức lập quy hoạch vùng theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Luật Quy hoạch và được Hội đồng thẩm định thông qua.

Về lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, đến nay, 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành lập, trình thẩm định và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, còn lại TP.HCM trình nhiệm vụ lập quy hoạch để thẩm định trong tháng 2/2022.

Trong thời gian tới, Đoàn giám sát sẽ làm việc với một số Bộ liên quan, gồm các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong khoảng thời gian từ 28/2 - 4/3/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư