Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 33, xem xét nhiều dự án luật

(BĐT) - Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quốc hội, dự kiến Phiên họp thứ 33 (tháng 4/2019) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra từ ngày 10/4 đến ngày 18/4/2019.
Phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 10/4 - 18/4/2019. Ảnh: Lê Tiên
Phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 10/4 - 18/4/2019. Ảnh: Lê Tiên

Theo Chương trình dự kiến, tại Phiên họp lần thứ 33, UBTVQH sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều dự án luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Chính phủ báo cáo một số vấn đề về Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); Cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương…

Cũng tại Phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2020. Đồng thời, cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và một số nội dung khác.

Chuyên đề