Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về 2 dự án luật

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng ngày 15/2/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 8. Tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 2 dự án luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, 2 dự án luật trên đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, đại biểu Quốc hội đã cho nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng. Ngay sau Kỳ họp thứ 2, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tổ chức tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện 2 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị UBTVQH tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn của 2 dự án luật này, một số nội dung còn có quan điểm hoặc có cách hiểu khác nhau.

Về Dự án Luật Cảnh sát cơ động, cần tập trung cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động; về cơ chế phối hợp giữa cảnh sát cơ động với các cơ quan, tổ chức và lực lượng chức năng có liên quan trọng việc thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động.

Với Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, cần tập trung thảo luận một số vấn đề lớn có liên quan đến điều khoản về giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; bản quyền tác giả...

Tại phiên họp lần này, UBTVQH cũng cho ý kiến về các vấn đề cần sửa đổi trong Luật Hải quan; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Giá… vì qua rà soát, có những quy định của các luật này có liên quan đến các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, cần rà soát, nghiên cứu, đề xuất cách thức xử lý vấn đề để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư