(BĐT) - Theo Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến sáng 25/3/2020.
Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ được xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Lê Tiên

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ được xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Lê Tiên

Theo dự kiến, tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số dự án luật còn có ý kiến khác nhau, trong đó có Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)…

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính.

Cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh cũng sẽ được cho ý kiến tại Phiên họp.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên số lượng và thành phần dự Phiên họp được hạn chế. Văn phòng Quốc hội được yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm tốt nhất công tác phòng, chống dịch trong thời gian tiến hành Phiên họp.