(BĐT) - Ngày hôm nay (24/4), theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Dự thảo Nghị quyết).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 về phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng... Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết có nhiều cơ chế, chính sách riêng để TP. Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn, tạo động lực cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trong đó, phải kể đến những chính sách đặc thù về quản lý quy hoạch, đầu tư, quản lý tài chính - ngân sách, phí, lệ phí, thuế, tạo động lực cho TP. Đà Nẵng phát triển.