(BĐT) - Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 9/9 đến 21/9/2019.
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 9/9 đến 21/9/2019. Ảnh: Lê Tiên

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 9/9 đến 21/9/2019. Ảnh: Lê Tiên

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về nhiều dự án luật, trong đó có Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước…

Ngoài ra, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời xem xét sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN; Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 và nhiều nội dung quan trọng khác.