Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII bầu các Phó Chủ nhiệm mới

0:00 / 0:00
0:00
Tại Kỳ thứ nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tiến hành bầu các Phó Chủ nhiệm khóa mới.
Kỳ họp thứ nhất. của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Kỳ họp thứ nhất. của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Sáng ngày 2/2/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã họp Kỳ thứ nhất. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành quy trình bầu các vị trí Phó Chủ nhiệm mới, đồng thời phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tiếp đó, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII triển khai xây dựng Quy chế làm việc; tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 31/1, tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa mới gồm 19 Ủy viên.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961. Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ: Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị.

Các Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử trong nhiệm kỳ này: ông Hồ Minh Chiến, ông Nghiêm Phú Cường (Phó Chủ nhiệm), ông Đoàn Anh Dũng (Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm UB), bà Trần Thị Hiền, ông Nguyễn Quốc Hiệp, ông Nguyễn Văn Hội, ông Nguyễn Văn Hùng (Phó Chủ nhiệm), ông Vũ Khắc Hùng, ông Tô Duy Nghĩa, ông Võ Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Nhân, ông Nguyễn Minh Quang, ông Trần Đức Thắng (Phó Chủ nhiệm), ông Hoàng Văn Trà (Phó Chủ nhiệm), ông Cao Văn Thống.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới có thêm 3 Ủy viên mới: ông Hoàng Trọng Hưng- Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long./.

Chuyên đề