Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin

(BĐT) -  Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020, Thông tư số 96/2020 và các quy định có liên quan.

Đặc biệt, các công ty đại chúng phải công bố thông tin ngay khi một trong các ngân hàng của công ty nhận thấy có dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản ngân hàng của công ty đại chúng, hoặc ngay khi nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc kế toán trưởng).

Chuyên đề