UNIS Hà Nội thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Thiết kế ý tưởng và sơ bộ, quy hoạch sử dụng đất, và dịch vụ cấp phép quy hoạch tổng thể.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội. Đ/c: G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Muộn nhất 17 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2023.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ https://go.unishanoi.org/mpp để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản cứng: Gửi đến địa chỉ Trường UNIS. Đ/c: G9, Ciputra, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org

Chuyên đề