(BĐT) - Sáng 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 3. Phiên họp dự kiến kéo dài đến 22/9/2021, cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Vũ Khánh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Vũ Khánh

Theo Chương trình dự kiến, UBTVQH sẽ cho ý kiến 6/7 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các dự án luật này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu thi hành các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết như CPTPP, EVFTA...

Tại Phiên họp, UBTVQH xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội. Xem xét 4 kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát của các chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 1/7/2016 - 1/7/2021”; “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.

UBTVQH cũng sẽ xem xét, quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Cho ý kiến để trình Quốc hội quyết định về Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.