UBTVQH họp phiên bất thường xem xét dự án phục hồi kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBTVQH sẽ họp phiên bất thường, dành một buổi chiều ngày 29/8 để xem xét về các vấn đề liên quan đến dự án phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách.

Theo đó, Chính phủ sẽ trình UBTVQH xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng sẽ trình bày tờ trình và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thẩm tra nội dung nêu trên.

Nội dung thứ hai là xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại chưa phân bổ.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, chiều 11/1/2022, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ kịp thời cho phục hồi, phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Với nghị quyết này, các gói chính sách tài khóa, tiền tệ, các chính sách khác sẽ triển khai trong 2 năm 2022 - 2023.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư