(BĐT) - HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (mã chứng khoán: TVH) vừa phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, ngày 27/9 tới Công ty sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 34,34%. Như vậy, với hơn 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 13,76 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/9, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 27/10/2021.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 99,68 tỷ đồng, xấp xỉ so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 22,92 tỷ đồng, tăng 11,42% so với năm 2019. EPS tăng nhẹ lên 3.835 đồng/CP.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của Công trình Hàng hải là 343,17 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm.