TV2 dự kiến phát hành hơn 22,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chia thưởng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán: TV2) thông báo nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, TV2 dự kiến phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 5:1. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 90 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Đồng thời, Công ty sẽ phát hành hơn 13,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:3.Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 135 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ Đầu tư Phát triển) lũy kế đến ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Thời gian thực hiện hai phương án trên là sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Chuyên đề