(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”. Theo thông báo, hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là ngày 16/4/2018.

Thực hiện Đề án nêu trên dự kiến có nhiều đề tài sẽ được triển khai như: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc - vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh; Nghiên cứu công nghệ dự báo khai thác và tối ưu hóa nhịp độ, phân bố khai thác-bơm ép bù cho mỏ dầu khí trưởng thành sử dụng kết hợp một số thuật toán trí tuệ nhân tạo...

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án là đổi mới hoạt động  KH&CN.