Từ ngày 1/3, tuyến Bắc - Nam chỉ duy trì 2 đôi tàu khách Thống Nhất chạy suốt

0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo, từ ngày 1/3, trên tuyến Bắc - Nam chỉ duy trì 2 đôi tàu khách Thống Nhất chạy suốt và một số mác tàu chạy không thường xuyên; đồng thời, áp dụng chương trình giảm giá vé tàu đến 50% cho hành khách mua vé trước ngày đi tàu nhiều ngày tùy theo số ngày và cự ly vận chuyển.
Từ ngày 1/3, tuyến Bắc - Nam chỉ duy trì 2 đôi tàu khách Thống Nhất chạy suốt.
Từ ngày 1/3, tuyến Bắc - Nam chỉ duy trì 2 đôi tàu khách Thống Nhất chạy suốt.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Sài Gòn, chạy hai đôi tàu SE3/SE4, SE7/SE8. Đôi tàu SE3/SE4 xuất phát hai ga Hà Nội/Sài Gòn lúc 19 giờ 25 phút. Tàu SE3 đến ga Vinh lúc 1 giờ 29 phút, ga Đà Nẵng lúc 11 giờ 44 phút, ga Nha Trang lúc 21 giờ 58 phút và đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 38 phút. Chiều ngược lại, tàu SE4 đến ga Nha Trang lúc 2 giờ 54 phút, ga Đà Nẵng lúc 12 giờ 56 phút, ga Vinh lúc 23 giờ 13 phút và đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 50 phút.

Đôi tàu SE7/SE8 xuất phát Sài Gòn, Hà Nội lúc 6 giờ. Tàu SE7 đến ga Vinh lúc 12 giờ 12 phút, ga Đà Nẵng lúc 22 giờ 58 phút, ga Nha Trang lúc 8 giờ 57 phút và đến ga Sài Gòn lúc 16 giờ 55 phút. Chiều ngược lại, tàu SE8 đến ga Nha Trang lúc 13 giờ 55 phút, ga Đà Nẵng lúc 0 giờ 34 phút, ga Vinh lúc 12 giờ 8 phút và đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 13 phút.

Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, tổ chức chạy đôi tàu SE21/SE22 từ ngày 1/3 đến ngày 7/3/2021. Tàu SE22 xuất phát Sài Gòn lúc 11 giờ 40 phút, đến Đà Nẵng lúc 6 giờ 38 phút. Tàu SE21 xuất phát Đà Nẵng lúc 9 giờ 12 phút, đến Sài Gòn lúc 7 giờ 14 phút.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, tổ chức chạy tàu SNT2 xuất phát Sài Gòn thứ 6 hàng tuần lúc 20 giờ 30 phút, đến Nha Trang lúc 5 giờ 38 phút. Tàu SNT1 xuất phát Nha Trang Chủ nhật hàng tuần lúc 20 giờ, đến Sài Gòn lúc 5 giờ 24 phút.

Hành khách mua vé cá nhân các đôi tàu SE3/SE4, SE7/SE8 có cự ly vận chuyển trên 900 km và đôi tàu SE21/SE22 có cự ly vận chuyển trên 600 km trước ngày đi tàu từ 5-9 ngày được giảm 5% giá vé; từ 10-19 ngày giảm 10%; từ 20-29 ngày giảm 20%; từ 30-39 ngày giảm 30%; từ 40-49 ngày giảm 40% và từ 50 ngày trở lên giảm 50%. Không áp dụng các mức giảm này đối với loại chỗ khoang 4 giường tàu SE3. Hành khách muốn đổi, trả vé giảm giá từ 20-50% sẽ phải chịu mức khấu trừ tương đương mức giảm và trả trước giờ tàu chạy 72 giờ.

Đối với hành khách mua vé đôi tàu SNT1/SNT2 có cự ly vận chuyển trên 300 km, nếu mua trước ngày đi tàu từ 5-9 ngày được giảm 5% giá vé; từ 10-19 ngày giảm 10%; từ 20-29 ngày giảm 20%; từ 30-39 ngày giảm 30%. Loại chỗ không áp dụng giảm giá, mức khấu trừ và thời gian khi đổi trả vé tương tự như vé giảm giá các tàu SE.

Chuyên đề