TSHPCo nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa có báo cáo về công tác quản lý và thực hiện đấu thầu trong năm 2022 và quý I/2023 với nhiều kết quả tích cực.
Các gói thầu sửa chữa lớn tổ máy H3, H4 của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn được nghiệm thu đúng tiến độ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định
Các gói thầu sửa chữa lớn tổ máy H3, H4 của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn được nghiệm thu đúng tiến độ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định

Theo TSHPCo, trong năm 2022, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng được Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) chấp thuận, TSHPCo đã tổ chức lựa chọn nhà thầu (LCNT) thực hiện 65 gói thầu với tổng giá trị mời thầu 91,16 tỷ đồng. Trong đó, có 11 gói thầu xây lắp; 36 gói thầu dịch vụ và mua sắm hàng hóa; 18 gói thầu tư vấn và đào tạo.

Ngay đầu tháng 1/2023, TSHPCo đã ký kết hợp đồng với các nhà thầu thực hiện công tác sửa chữa lớn (SCL) đại tu tổ máy H3, H4. Đến nay, sau 3 tháng triển khai SCL, các tổ máy của TSHPCo đã được nghiệm thu đúng tiến độ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố, bảo đảm phương thức vận hành theo huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Trong 4 tháng đầu năm, TSHPCo đã phê duyệt 5 đợt LCNT với tổng số 22 gói thầu, trong đó có một số gói thầu quan trọng liên quan đến hạng mục “Xử lý và bổ sung gia cố tổng thể hạ lưu đập khu vực V” đang được TSHPCo gấp rút triển khai để bảo đảm thi công đúng kế hoạch trong quý II/2023.

TSHPCo cho biết, quá trình tổ chức triển khai các gói thầu tuân thủ quy định, từ việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT đến tổ chức đấu thầu…; lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, hiệu quả và tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu luôn đạt trên 10%. TSHPCo luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNGENCO2 trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, TSHPCo đăng tải đầy đủ thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng 100% số gói thầu. Việc áp dụng đấu thầu qua mạng góp phần minh bạch hóa thông tin đấu thầu, giúp quá trình LCNT diễn ra công khai, minh bạch, công bằng và đạt được hiệu quả kinh tế, phù hợp xu thế và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng của Chính phủ. TSHPCo chủ động phổ biến, quán triệt rộng rãi đến cán bộ, nhân viên những người tham gia hoạt động đấu thầu phải luôn tuân thủ Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn về công tác đấu thầu và hướng dẫn của EVN, EVNGENCO2.

Các gói thầu tại TSHPCo đều được tổ chức đấu thầu đúng quy định, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng, khuyến khích được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực dự thầu, góp phần không nhỏ vào việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn sản xuất, kinh doanh đã được Tổng công ty phê duyệt. Phần lớn gói thầu hoàn thành đúng tiến độ.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, trong tháng 4/2023, TSHPCo xây dựng kế hoạch lựa chọn cán bộ đăng ký tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu để giúp cán bộ chuyên môn kịp thời nắm bắt được các quy định mới và nắm rõ một số điểm quan trọng khi tổ chức LCNT.

Chuyên đề