Trung ương cấp kinh phí hỗ trợ thuê trọ cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân sách Trung ương sẽ cấp cho các địa phương 100% kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động.
Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương 100% kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương 100% kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Quyết định nêu rõ, trường hợp nhu cầu kinh phí của các địa phương vượt quá số liệu đã rà soát, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phải dùng ngân sách địa phương và nguồn lực hợp pháp khác. Trường hợp cân đối ngân sách địa phương khó khăn không đủ nguồn lực để thực hiện, địa phương báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đảm bảo không vượt quá 6.600 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương.

Cuối tháng 3, Chính phủ ban hành Quyết định 08 về thực hiện chính sách hỗ trợ khoảng 6.600 tỷ đồng tiền thuê nhà cho 3,4 triệu người lao động. Hai nhóm thụ hưởng gồm người có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, đang làm việc trong doanh nghiệp và người quay lại thị trường lao động, làm tại khu công nghiệp, chế xuất, khu kinh tế, 24 tỉnh thành thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm.

Chuyên đề