Trung tâm Y tế huyện Việt Yên thông báo mời chào giá trang thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Y tế huyện Việt Yên trân trọng mời Quý đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá trang thiết bị y tế thuộc danh mục mua sắm hệ thống chạy thận nhân tạo và một số trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Việt Yên năm 2023.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán mua sắm và giá gói thầu trong lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thời hạn gửi báo giá: 10 ngày kể từ ngày thông báo trên Báo Đấu thầu.

Yêu cầu báo giá:

- Về giá: Giá theo thị trường đã bao gồm thuế VAT và các chi phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành tại đơn vị sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày phát hành.

- Về khối lượng, chất lượng: Nhà thầu có thể chào giá 01 hoặc nhiều danh mục hàng hóa trong thông báo mời chào giá của Trung tâm.

- Nội dung báo giá: Chi tiết theo yêu cầu tại Công văn số 300/TTYT-KD, ngày 02/6/2023 của Trung tâm Y tế huyện Việt Yên.

Hình thức gửi báo giá: Bằng một trong các hình thức như sau:

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Khoa Dược - Trung tâm Y tế huyện Việt Yên: halucvybg@gmail.com.

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Khoa Dược - VTTBYT- Trung tâm Y tế huyện Việt Yên. Địa chỉ: Khu I, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Số điện thoại liên hệ: Ông Bùi Thanh Nghị - Giám đốc Trung tâm - 0965.396.428; bà Lục Thị Thu Hà - Trưởng Khoa Dược - VTTBYT: 0942.106.126; Số điện thoại đơn vị: 02043.874.396.

Kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Việt Yên.

Chi tiết Quý đơn vị tham khảo tại văn bản đính kèm hoặc tại địa chỉ cổng thông tin của Trung tâm Y tế huyện Việt Yên: http://trungtamytevietyen.com.vn/thong-bao-moi-bao-gia-02-6-2023-he-thong-chay-than-nhan-tao-va-mot-so-trang-thiet-bi-y-te-phuc-vu-hoat-dong-chuyen-mon-940.html

Trân trọng thông báo.

Tải tài liệu đính kèm

Chuyên đề