• Bắc Giang: Hơn 164 tỷ đồng đầu tư mở rộng Trung tâm Y tế huyện Việt Yên

    23/07/2021 07:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm y tế huyện Việt Yên, với tổng mức đầu tư 164,411 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư