Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Để phục vụ hoạt động chuyên môn của các dự án, chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2024. Hội đồng Mua sắm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán các gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu sau:

Gói số 1: Mua sinh phẩm xét nghiệm Elisa.

Gói số 2: Mua sinh phẩm chẩn đoán nhanh.

Gói số 3: Mua hóa chất, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm Realtime PCR và kháng huyết thanh.

Gói số 4: Mua hóa chất diệt muỗi.

Gói số 5: Mua vật tư phục vụ hoạt động của các dự án, chương trình mục tiêu y tế - dân số.

Gói số 6: Mua trang thiết bị phục vụ chương trình chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2024.

Gói số 7: Mua vật tư tiêu hao sử dụng cho hệ thống máy sắc ký Ion ICS 6000. Model: DIONEX ICS 6000. Hãng: Thermo Scientific, Mỹ.

Gói số 8: Mua hóa chất phục vụ hoạt động của các dự án, chương trình mục tiêu y tế - dân số.

Gói số 9: Mua vật tư, dụng cụ, hóa chất phục vụ giám sát chất lượng nước và giám sát, kiểm tra y tế trường học năm 2024.

Thông tin chi tiết đính kèm theo nội dung từng gói thầu.

Trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo.

Chuyên đề