Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp vật tư, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm tại Việt Nam.

Hiện nay Trung tâm đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2024. Trung tâm kính đề nghị Quý Công ty, các nhà cung cấp vật tư, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm tại Việt Nam có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá hóa chất, vật tư, vật tư tiêu hao, sinh phẩm với danh mục theo nhu cầu của chúng tôi, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam. Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Ông Nguyễn Trường Giang - Bộ phận Dược - Vật tư y tế, Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp. Điện thoại: 0948.268.188; Email: Khoaduochanam@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam. Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đồng thời gửi bản báo giá scan qua email: Khoaduochanam@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chào giá theo từng danh mục vật tư, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm: Danh mục kèm theo.

2. Mẫu báo giá chi tiết: Kèm theo phụ lục.

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty, các nhà cung cấp.

Tải file đính kèm

Chuyên đề