Hầu hết nhà hàng xa hoa nhất Paris đều phục vụ trứng cá caviar từ Trung Quốc, nơi đang cung ứng 35% sản lượng cho toàn cầu.
Theo VnExpress