Trục trặc lựa chọn nhà thầu Gói thầu vệ sinh Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh: Gần 1 năm phải “cắt khúc” dự toán

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đã gần 1 năm trôi qua, Gói thầu số 03 Thực hiện vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh (bệnh viện 700 giường) vẫn dừng ở bước đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Trong thời gian chờ đợi, Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp Bảo Quang liên tục được chỉ định thầu rút gọn thực hiện công việc vệ sinh tại Bệnh viện, mỗi gói thầu có quy mô dưới 500 triệu đồng và thực hiện trong vòng 30 ngày.
Gói thầu số 03 Thực hiện vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh có giá 18,342 tỷ đồng. Ảnh minh họa: P.A
Gói thầu số 03 Thực hiện vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh có giá 18,342 tỷ đồng. Ảnh minh họa: P.A

Gói thầu trên có giá 18,342 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng. Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh (Chủ đầu tư) thuê làm Bên mời thầu.

Hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành từ ngày 5 - 25/4/2023. Theo Biên bản mở thầu, Gói thầu có 2 nhà thầu tham dự, gồm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp Bảo Quang, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ý Nhân. Cả 2 nhà thầu đều được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật. Giá dự thầu của Nhà thầu Bảo Quang là 17,739 tỷ đồng; giá dự thầu của Nhà thầu Ý Nhân là 17,054 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay không hiểu vì lý do gì vẫn chưa lựa chọn được nhà thầu trúng thầu.

Ngày 23/1/2024, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định kiểm tra công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu (LCNT) tại Gói thầu số 03.

Theo kết luận kiểm tra của Sở KH&ĐT, Bên mời thầu không tuân thủ quy định về thời gian trong quy trình LCNT. Thời gian bắt đầu LCNT theo thực tế là ngày 5/4/2023 chưa phù hợp theo kế hoạch LCNT là quý I/2023. Bên cạnh đó, Bên mời thầu chưa trả lời làm rõ HSMT theo đề nghị của nhà thầu ngày 20/4/2023 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với yêu cầu về nhân sự.

Liên quan đến việc đánh giá HSDT, tổng thời gian đánh giá là 153 ngày (từ ngày 25/4/2023 đến ngày 26/9/2023), vượt quá thời hạn quy định là tối đa 45 ngày đối với đấu thầu trong nước (trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đánh giá HSDT nhưng không quá 20 ngày và phải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án). 6 tháng đã trôi qua kể từ thời điểm hoàn thành đánh giá HSDT, nhưng đến nay, kết quả LCNT vẫn chưa được phê duyệt.

Về việc chỉ định thầu các gói thầu có quy mô dưới 500 triệu đồng trong khi chờ đợi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo một chuyên gia đấu thầu, chủ đầu tư được phép hình thành gói thầu mới để thực hiện tiếp phần công việc mang tính thường xuyên liên tục. Tuy nhiên, đối với gói thầu dịch vụ thuộc dự toán mua sắm thường xuyên, hạn mức được áp dụng chỉ định thầu là gói thầu không quá 100 triệu đồng. Đối với các gói thầu có giá trị dự toán được duyệt từ trên 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng và sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên thì phải chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường.

Theo kết luận, trong quá trình đánh giá HSDT, Bên mời thầu đề nghị làm rõ HSDT và đã nhận được văn bản làm rõ của các nhà thầu với nội dung được Tổ chuyên gia đánh giá là đáp ứng theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi Bên mời thầu trình phê duyệt kết quả LCNT, Chủ đầu tư tiếp tục yêu cầu làm rõ HSDT là chưa đảm bảo nguyên tắc theo quy định.

Ngoài ra, việc Chủ đầu tư đối chiếu, đề nghị làm rõ HSDT còn có một số nội dung chưa phù hợp. Chẳng hạn đánh giá về lịch sử không hoàn thành hợp đồng, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm định căn cứ vào tài liệu do Nhà thầu Bảo Quang cung cấp và báo cáo kết quả đánh giá HSDT của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang làm cơ sở để nhận xét đánh giá là không đảm bảo tuân thủ về nguyên tắc đánh giá tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và khoản 2 Điều 32 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, đồng thời làm kéo dài thời gian đánh giá HSDT so với quy định.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm định đánh giá Nhà thầu Ý Nhân sử dụng các hóa đơn đã bị hủy (trên cơ sở ý kiến của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 5241/CTTTVI-TTHT ngày 6/12/2023) để chứng minh khả năng huy động thiết bị chủ yếu và đánh giá Nhà thầu Ý Nhân kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực, HSDT bị loại và Nhà thầu bị coi là có hành vi gian lận quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 là chưa đủ cơ sở. Theo Sở KH&ĐT, việc xác định hành vi gian lận trong đấu thầu phải xác minh được tình trạng, lý do hủy hóa đơn của bên xuất hóa đơn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Sở KH&ĐT đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Tổ chuyên gia, Bên mời thầu và đơn vị tư vấn thẩm định kiểm tra, đánh giá lại các nội dung để đảm bảo tuân thủ theo quy định và trình thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT theo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo tuân thủ các điều kiện theo quy định. Thời hạn phản hồi là trước ngày 8/4/2024.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp Bảo Quang từng trúng gói thầu tương tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh vào cuối tháng 3/2021, giá trúng thầu 12,059 tỷ đồng, thực hiện trong 24 tháng.

Chuyên đề