(BĐT) - Van tín dụng vào bất động sản đang “siết” hẹp hơn, trong khi quy mô của thị trường ngày càng lớn, nhu cầu nhà ở tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là phân khúc bình dân. Cánh cửa nào, cơ hội nào cho doanh nghiệp bất động sản, các nhà đầu tư cũng như những khách hàng có nhu cầu thực?
Triển vọng thị trường bất động sản năm 2019

Nhằm phân tích, dự báo những cơ hội cũng như thách thức đối với thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2019, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt với chủ đề “Triển vọng thị trường bất động sản năm 2019”.

Chuyên đề cũng sẽ giới thiệu hướng đi mới của các doanh nghiệp, chủ đầu tư để thích ứng và tiếp tục kiến tạo một thị trường sôi động với nhiều cơ hội hấp dẫn.