(BĐT) - Ngày 16/8 tới, 2 thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là, thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho DNNVV; thủ tục đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho DNNVV.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Bộ Tư pháp, 2 thủ tục hành chính nêu trên góp phần tạo các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp DN kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của DN; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DN.

2 Thủ tục hành chính này thực hiện trên cơ sở Khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV, Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.