(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý I/2020. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp điều hành giá.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì xây dựng các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng bị tác động bởi đại dịch Covid-19) được giao đánh giá tác động tới mặt bằng giá cả, chỉ số CPI của các gói hỗ trợ trong quá trình theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, kịp thời báo cáo Thủ tướng, Ban chỉ đạo điều hành giá giải pháp xử lý phù hợp.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ ngành liên quan tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, kết hợp với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để điều hành ổn định hoặc không tăng giá đột biến; tiếp tục đánh giá, hướng dẫn thực hiện chủ trương giảm giá điện có hiệu quả...