Triển khai chọn nhà thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đại học Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án ODA của Đại học Đà Nẵng vừa công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công của hạng mục công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc (vay vốn Ngân hàng Thế giới) thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.767,46 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Quyết định số 1594/QĐ-BGDĐT ngày 7/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch lựa chọn nhà thầu có 4 gói thầu, được mời thầu trong quý II/2024, gồm: Gói thầu DN-CW-01 Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị - công trình hạ tầng kỹ thuật (diện tích 49 ha), không bao gồm các hạng mục cấp điện, cấp nước và phòng cháy chữa cháy (giá gói thầu 256,171 tỷ đồng); Gói thầu DN-CW-02 Thi công xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình hạ tầng kỹ thuật (diện tích 49 ha) với giá gói thầu 67,223 tỷ đồng; Gói thầu DN-CS-01 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật (diện tích 49 ha) với giá gói thầu 3,372 tỷ đồng; Gói thầu DN-BH-01 Bảo hiểm công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật (diện tích 49 ha) với giá gói thầu 753 triệu đồng.

Chuyên đề