(BĐT) - Luôn coi cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xác định chủ thể thụ hưởng những lợi ích từ CCHC trên hết là doanh nghiệp và người dân. Thời gian tới, với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC Bộ KH&ĐT, công tác CCHC trong lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.
Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ảnh: Lê Tiên

Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ảnh: Lê Tiên

Góp phần cải thiện môi trường đầu tư

Ngày 16/5/2018, Hội nghị “Tổng kết xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo” của Bộ KH&ĐT đã được tổ chức tại Hà Nội, với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng. Hội nghị nhằm rút kinh nghiệm, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, thực chất kết quả việc triển khai CCHC của Bộ KH&ĐT năm 2017, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác CCHC năm 2018 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, những năm qua, công tác CCHC trong lĩnh vực KH&ĐT đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, được các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, việc Bộ KH&ĐT bị tụt hạng về Chỉ số CCHC trong Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 đang đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc cải thiện công tác CCHC của Bộ trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Theo Báo cáo sơ bộ tình hình Chỉ số CCHC của Bộ KH&ĐT giai đoạn 2015 - 2017, quá trình thực hiện tổng hợp chấm điểm chỉ số CCHC hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ đã có sự phối hợp thực hiện khá đầy đủ công tác báo cáo theo yêu cầu của đơn vị tổng hợp, tạo điều kiện để các báo cáo CCHC của Bộ gửi Bộ Nội vụ luôn đạt yêu cầu đề ra về nội dung và thời hạn. Kết quả tổng kết cho thấy, nhiều năm, Chỉ số CCHC của Bộ được xếp hạng cao như: năm 2014 xếp thứ 7/19 bộ, ngành (đạt 78,78 điểm); năm 2015 xếp thứ 5/19 bộ, ngành (đạt 86,81 điểm); năm 2016 xếp thứ 9/19 bộ, ngành (đạt 80,59 điểm).

Trong đó, có một số tiêu chí nhiều năm được đánh giá tốt với tỷ lệ hoàn thành cao như: tiêu chí “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ” (năm 2015 đạt 89,33%; năm 2016 đạt 85,71%; năm 2017 đạt 94,1%); tiêu chí “Cải cách bộ máy hành chính” (năm 2015 đạt 96,64%; năm 2016 đạt 100%; năm 2017 đạt 71,43%); tiêu chí “Cải cách tài chính công” (năm 2016 đạt 100%; năm 2017 đạt 83,33%)… 

Quyết tâm nâng cao thứ hạng

Tuy nhiên, theo ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ KH&ĐT, năm 2017, xếp hạng CCHC của Bộ KH&ĐT giảm điểm có nhiều nguyên nhân. Trong đó, có nguyên nhân từ điểm điều tra xã hội học giảm mạnh (giảm 6,47 điểm so với năm 2016). “Điều này cho thấy khâu tuyên truyền về các hoạt động CCHC của Bộ chưa cao”, ông Tuấn Anh cho biết.

Theo quy định, việc đánh giá Chỉ số CCHC cấp bộ dựa trên số điểm được xác định từ 7 lĩnh vực chính, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính.

Để tăng hạng Chỉ số CCHC trong năm 2018, Bộ KH&ĐT xác định sẽ thực hiện hiệu quả 6 giải pháp. Cụ thể, đảm bảo trên 30% số đơn vị thuộc Bộ được kiểm tra về CCHC trong năm theo quy định; tăng cường mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc; bảo đảm hoàn thành các báo cáo theo đúng nội dung và thời hạn quy định; chú trọng hơn nữa công tác CCHC của từng đơn vị thuộc Bộ; ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động CCHC và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực này.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, CCHC là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ KH&ĐT. Với những hạn chế đã được chỉ ra, các đơn vị thuộc Bộ cần có biện pháp cụ thể khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, tiêu chí có điểm số thấp để nâng cao chỉ số cho những năm sau. “Công tác CCHC của Bộ KH&ĐT năm 2018 dứt khoát phải triển khai hiệu quả hơn năm qua”, Thứ trưởng yêu cầu.