(BĐT) - Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên 2 (thuộc Truyền tải điện miền Tây 3, Công ty Truyền tải điện 4) vừa thực hiện bồi huấn công tác quản lý vận hành (QLVH) trạm biến áp (TBA) và Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) nhằm nâng cao tính tuân thủ và tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc của CBCNV trạm.

Buổi bồi huấn nhằm mục đích vừa giúp cho cán bộ công nhân viên trạm ôn lại và thấm nhuần các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT, vừa để củng cố công tác quản lý vận hành, phấn đấu với mục tiêu không để xảy ra sự cố trạm biến áp, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên bồi huấn công tác QLVH và VHDN ảnh 1
Ông Đoàn Quốc Thắng - Phụ trách trạm trình bày 5 giá trị cốt lõi trong sổ tay Văn hóa EVNNPT.
Văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi của doanh nghiệp chi phối hoạt động của mọi thành viên trong doanh nghiệp và tạo nên bản sắc riêng của doanh nghiệp đó. Vì thế, Trạm Long Xuyên 2 mong muốn nhân buổi bồi huấn củng cố công tác QLVH sẽ ôn lại các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT nhằm giúp cán bộ công nhân viên của Trạm hiểu sâu sắc hơn về VHDN, đặc biệt là các giá trị tạo nên bản sắc riêng của Văn hóa EVNNPT, để từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng trong công tác đang đảm nhận.

Nội dung bồi huấn có 2 phần, phần 1 trình bày và phân tích ý nghĩa 5 giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT, phần 2 củng cố công tác quản lý vận hành Trạm Long Xuyên 2 và liên hệ việc thực thi 5 giá trị cốt lõi đối với công tác QLVH trạm.

Theo đó, ông Đoàn Quốc Thắng - Phụ trách trạm đã trực tiếp trình bày và phân tích ý nghĩa nội dung các giá trị cốt lõi: Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm, Tin tưởng của Văn hóa EVNNPT và tầm quan trọng của việc thực thi theo Văn hóa EVNNPT với nhiệm vụ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia, mỗi CBCNV của Trạm phải thật sự quan tâm, thấu hiểu các giá trị Văn hóa EVNNPT để thống nhất trong tư tưởng, hành động nhằm thực thi một cách có hiệu quả trong công việc được giao. Trong phần 2, ông Đoàn Quốc Thắng phổ biến lại các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý kỹ thuật, QLVH, các giải pháp ngăn ngừa sự cố và những nội dung trọng tâm cần chú ý trong các mặt công tác và đặc biệt trong vận hành.

Tại buổi bồi huấn, các cán bộ công nhân viên trong trạm được giải đáp những thắc mắc cũng như được đóng góp các ý kiến hữu ích cho giải pháp đảm bảo vận hành và một số thay đổi đảm bảo phù hợp quy định VHDN của Công ty ban hành, xem video clip Văn hóa EVNNPT.

Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên bồi huấn công tác QLVH và VHDN ảnh 2
Bồi huấn các nội dung chú ý trong vận hành.
Kết quả sau buổi bồi huấn, cán bộ công nhân viên trong trạm đều được ôn lại các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT. Mỗi người đều nhận ra được tầm quan trọng của bản thân đối với việc thực thi Văn hóa EVNNPT trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp. Mỗi người đều được nhắc nhớ về các nội dung chỉ đạo của cấp trên để lập tức chấn chỉnh trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp./.