(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong 6 tháng đầu năm ghi nhận 983 đợt đăng ký chào bán trái phiếu với tổng giá trị 226.336 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, số đợt thành công là 818 đợt với tổng giá trị phát hành thực tế 156.327 tỷ đồng.

Các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) là 2 ngành dẫn đầu về quy mô phát hành thành công. Cụ thể, giá trị phát hành của các tổ chức tín dụng đạt 47.347 tỷ đồng, chiếm 30,29% tổng lượng phát hành. Giá trị phát hành thành công của doanh nghiệp BĐS đạt 45.592 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,16% và gấp 9,6 lần tháng 5/2020.