Trà Vinh: 1.330 tỷ đồng đầu tư hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc sông Láng Thé

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Càng Long, Châu Thành và TP. Trà Vinh (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư 1.330,868 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu xây lắp chính được đấu thầu rộng rãi qua mạng, mở thầu ngày 14/6/2024, gồm: Gói thầu số 31 Xây dựng phía bờ trái từ Km0+00/ĐBT2 đến Km2+70/ĐBT2 (đoạn 2) (142,397 tỷ đồng); Gói thầu số 32 Xây dựng phía bờ trái từ Km2+70/ĐBT2 đến Km3+953,19/ĐBT2 (đoạn 2) (143,029 tỷ đồng); Gói thầu số 33 Xây dựng phía bờ phải từ Km0+00 đến Km0+880 (91,786 tỷ đồng).

Chuyên đề