TP.HCM thông qua nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 9/12, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP.HCM đã thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Kế hoạch đầu tư công năm 2023.
HĐND TP.HCM chấp thuận giãn tiến độ, tạm ngừng thực hiện và điều chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của 17 dự án hơn 1.417,1 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
HĐND TP.HCM chấp thuận giãn tiến độ, tạm ngừng thực hiện và điều chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của 17 dự án hơn 1.417,1 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, HĐND TP.HCM thống nhất điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Cụ thể, giảm vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án do giá trị quyết toán được duyệt hoặc dự kiến được duyệt giảm hơn 690,1 tỷ đồng; giảm vốn đầu tư công trung hạn các dự án do nhu cầu vốn hoàn thành dự án thấp hơn vốn trung hạn đã đăng ký hơn 3.973,4 tỷ đồng.

Đồng thời, chấp thuận chủ trương giãn tiến độ, tạm ngừng thực hiện và điều chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của 17 dự án hơn 1.417,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thống nhất điều chỉnh tăng, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Cụ thể, tăng, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án do giá trị quyết toán được duyệt hoặc dự kiến được duyệt tăng hơn 640,1 tỷ đồng; tăng vốn đầu tư công trung hạn để thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 21 tỷ đồng.

Ngoài ra, thống nhất dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án cấp bách của TP.HCM để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hơn 8.821 tỷ đồng.

Theo quyết nghị, HĐND giao UBND TP.HCM tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí sử dụng nguồn dự phòng chưa phân bổ chi tiết đối với phần vốn dự phòng còn lại để trình HĐND TP.HCM.

Chuyên đề