TP.HCM: Hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020

(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) từ ngày 01/01/2020.
Bảo hiểm Xã hội TP.HCM hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Bảo hiểm Xã hội TP.HCM hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Theo hướng dẫn của BHXH Thành phố, kể từ ngày 01/01/2020, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới dưới đây. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Về mức lương tối thiểu vùng mới, mức 4.420.000 đồng/tháng được áp dụng đối với đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè. Mức 3.920.000 đồng/tháng được áp dụng đối với đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đối với những DN hoạt động trên địa bàn Thành phố có chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, đơn vị, chi nhánh hoạt động địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với địa bàn đó.

Về mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ-BNN, các DN phải thực hiện không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất. Riêng người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Thời hạn nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới là đến ngày 28/02/2020. Nếu thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, thì cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm công việc giản đơn và thêm 7% đối với người lao động làm công việc đã qua học nghề đào tạo cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Chuyên đề