TPHCM cần 41.660 tỉ đồng để phát triển TP Thủ Đức trong 5 năm tới

0:00 / 0:00
0:00
Theo tính toán của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM, để TP Thủ Đức có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển được đặt ra trong giai đoạn 2020-2025 thì cần 41.660 tỉ đồng.
TPHCM cần 41.660 tỉ đồng để phát triển TP Thủ Đức
TPHCM cần 41.660 tỉ đồng để phát triển TP Thủ Đức

Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) TP HCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM đề nghị phê duyệt Đề án hình thành và phát triển Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM giai đoạn 2020-2025.

Vị trí, quy mô dân số, phạm vi và ranh giới Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM cũng chính là TP Thủ Đức đang được thành lập.

Theo tính toán của Sở QH-KT, để có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển được đặt ra trong giai đoạn 2020-2025, nhu cầu vốn trong khu vực nhà nước ước tính sơ bộ cần 41.660 tỉ đồng.

Trong đó, lớn nhất là vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông với 30.000 tỉ đồng; hơn 6.400 tỉ đồng đầu tư hạ tầng chống ngập; 4.400 tỉ đồng đầu tư chuyển đổi số; 550 tỉ đồng phục vụ kích cầu một số dự án các ngành nghề kinh tế sáng tạo và hơn 288 tỉ đồng đầu tư cho nghiên cứu quy hoạch, dự án, các quy định, chính sách.

Nhu cầu vốn trên được dùng cho 3 giai đoạn phát triển TP Thủ Đức.

Cụ thể, giai đoạn 1: Khởi tạo (2020-2022): lập định hướng khung phát triển và chiến lược, xây dựng cơ chế - tổ chức, xác định nhóm ngành ưu tiên, thiết lập hợp phần 3 Nhà (Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà giáo dục).

Tập trung chính vào các trụ cột kinh tế sáng tạo có sẵn như Khu Công nghệ cao, Khu Thủ Thiêm, Khu Đại học quốc gia. Diện tích phát triển là 100 ha; hút dân cư là 50.000 người; diện tích khu công nghiệp sáng tạo là 50 ha với 20.000 việc làm trình độ kỹ sư trở lên.

Giai đoạn 2: Triển khai (2023-2030): diện tích phát triển là 500 ha; thu hút dân cư là 80.000 người; diện tích khu công nghiệp sáng tạo là 150 ha với 50.000 việc làm trình độ kỹ sư trở lên.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện (2030-2040): chiến lược đầu tư mở rộng đối với tất cả các nhóm ngành kinh tế, đẩy mạnh phát triển đối với nhóm ngành ưu tiên đã triển khai đầu tư trong giai đoạn 2.

Diện tích phát triển là 1.800 ha; thu hút dân cư là 200.000 người; diện tích khu công nghiệp sáng tạo là 350 ha với 150.000 việc làm trình độ kỹ sư trở lên.

Trong mục tiêu phát triển đô thị, TP Thủ Đức sẽ hình thành và phát triển trên hệ thống mạng lưới đô thị quốc gia và là đô thị loại 1 trực thuộc TPHCM.

Dự kiến, dân số cư trú sẽ đạt 1,5 triệu người vào năm 2030; 1,9 triệu người vào năm 2040 và 3 triệu người vào năm 2060.

Giao thông công cộng cần đáp ứng 50%-60% nhu cầu đi lại; đến năm 2040, đảm bảo chống ngập tới tần suất 80% (5 năm mới xảy ra ngập 1 lần); 10% diện tích Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM sẽ là công viên (tương đương 2.100ha là các công viên, không gian mở); 30% diện tích công viên sẽ trở thành hồ điều hòa để giảm rủi ro ngập (tương đương 630 ha đất làm hồ điều hòa); 20% tổng diện tích quy hoạch là mặt phủ tự nhiên cho phép thấm thấu nước mưa xuống lòng đất.

TP Thủ Đức bao gồm Quận 2, 9, Thủ Đức với tổng diện tích đơn vị hành chính 3 quận là hơn 211 km vuông, quy mô dân số hơn 1 triệu người.

TP Thủ Đức có mục tiêu phát triển kinh tế sáng tạo, liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đổi mới quản trị nhà nước theo hướng chuyến đối số mạnh mẽ. Bằng cách phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp, trung tâm tài chính, TP Thủ Đức sẽ hình thành được nguồn nhân lực tiên tiến, tăng cường kết nối để tạo cơ hội mới, cân bằng phát triển với môi trường thiên nhiên, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thông minh.

Chuyên đề