(BĐT) - Ngày 27/8, Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (mã chứng khoán: TPC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%.

Như vậy, với hơn hơn 22,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 18 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 20/9.

Trong quý II/2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 266,8 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do các chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế giảm 26% xuống còn 6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng đạt gần 463 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 10 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 778,6 tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm đầu năm.