(BĐT) - UBND TP. Vinh (Nghệ An) vừa phê duyệt Dự án Đầu tư hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở tại xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP. Vinh với tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng. Nguồn vốn của Dự án là từ tiền cấp quyền sử dụng đất các lô đất của Khu quy hoạch.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong quý I/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vinh (bên mời thầu) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu 968 triệu đồng); Đánh giá tác động môi trường (150 triệu đồng); Rà phá bom mìn (350 triệu đồng). 2 trong số 3 gói thầu này sẽ được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Trong quý II/2017, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu lớn nhất Dự án là Gói thầu số 4 “Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị công trình” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Giá của gói thầu này là hơn 63,4 tỷ đồng.

Cũng trong quý II/2017, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6 “Bảo hiểm công trình” theo hình thức chỉ định thầu trong nước.