Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có chỉ số rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID - 19 cao sẽ phải ngừng hoạt động.
Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao) đã triển khai ngăn vách bàn ăn, hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao) đã triển khai ngăn vách bàn ăn, hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Ngày 7/4, đại diện Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa kí văn bản về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 bao gồm 10 thành phần (tối đa 10 điểm/thành phần): số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp; mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng, bình quân trên 1 m2 mặt bằng phân xưởng; người lao động rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng; tỷ lệ công nhân đeo khẩu trang trong lúc làm việc; số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng; khoảng cách công nhân ở nhà ăn; số công nhân đi làm bằng xe đưa rước; số khu vực (địa điểm đón, trả công nhân) công nhân ở trước khi đi làm (mỗi khu vực cách nhau từ 3km trở lên); công ty phát khẩu trang cho công nhân mỗi ngày hoặc phát đủ khẩu trang giặt được, công ty có làm ca đêm (trừ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, dược phẩm, nhiên liệu và trang thiết bị y tế… phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19).

Công thức đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 là: CRLN (công ty) = TP (thành phần) 1 + TP2 + … + TP10)/100. Nếu CRLN từ 10% trở xuống (rất ít rủi ro) thì được hoạt động; nếu dưới 30% (rủi ro lây nhiễm thấp) thì được hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần nào cao nhất; nếu CRLN từ 30% đến dưới 50% (rủi ro lây nhiễm trung bình) thì có thể được hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào từ 7 điểm trở lên; nếu CRLN từ 50% đến dưới 80% (rủi ro lây nhiễm cao) thì buộc phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động; riêng các doanh nghiệp có CRLN từ 80% đến 100% (tủi ro lây nhiễm rất cao) thì không được hoạt động.

Trên cơ sở tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất (KCX) và Khu công nghiệp (KCN) thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (KCNC) thành phố, UBND các quận, huyện rà soát và báo cáo Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo Bộ chỉ số đánh giá mà UBND TP Hồ Chí Minh đưa ra để có thể xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra.

Theo Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP Hồ Chí Minh, hiện TP Hồ Chí Minh có khoảng 3,2 triệu công nhân, người lao động đang làm việc tại 415 doanh nghiệp. Trong đó, có 300.000 công nhân làm việc trong KCN - KCN, 45.000 ngàn công nhân làm việc tại KCNC và gần 2,8 triệu công nhân làm việc tại các quận, huyện.

Theo Báo Tin tức