(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa có Quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí Km1212+550 Quốc lộ 1 do Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định quản lý và khai thác. Thời gian kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại trạm thu phí này là 10 ngày (từ 21 - 31/12/2016).
Tổng cục Đường bộ kiểm tra thu phí tại Trạm thu phí Quốc lộ 1 qua Bình Định

Đoàn kiểm tra do ông Trần Hưng Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III làm Trưởng đoàn. Trong thời gian kiểm tra, giám sát công tác thu phí, Đoàn kiểm tra có quyền yêu cầu đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát; lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra có thể trưng dụng chuyên gia để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

TCĐB cũng yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định tổ chức hoạt động thu phí bình thường; đảm bảo hệ thống thiết bị thu phí đáp ứng theo quy định; đảm bảo trật tự an toàn khu vực Trạm thu phí trong quá trình Đoàn kiểm tra, giám sát.